Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://park-sikorskiego.um.swidnica.pl/

Urząd Miejski w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Rewaloryzacja Parku Sikorskiego.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-03-30.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, - niektóre obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne, - na stronie znajdują się obrazy, które są linkami i nie posiadają alternatywnego tekstu, - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona zawiera treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań gminy i zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej, nie muszą być one dostępne cyfrowo. Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. Zapewniamy alternatywny dostęp do prezentowanych danych. W celu uzyskaniu danych prosimy o kontakt: Telefon: 74 856 28 56 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki (np. Tab, Shift+Tab, Enter, Backspace, klawiszy strzałek).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Emilia DadasTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 74 856 28 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefonicznie: 74 856 28 00 lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Adres

 1. Dolnośląskie
 2. Świdnicki
 3. Miasto Świdnica
 4. Świdnica
 5. Armii Krajowej 49
 6. 58-100 Świdnica

Parking

 1. Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 4 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 2. Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 3. Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 10 metrów.
 4. Parking jest bezpłatny.

Wejście do budynku

 1. Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 5%.
 2. Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 3. Otwierają się na zewnątrz.
 4. Drzwi są przeźroczyste i nie są kontrastowo oznaczone.
 5. Skorzystaj z domofonu przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem

 1. Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 2. Punkt obsługi znajduje się pokoju 1 B
 3. W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.

Ciągi pionowe

 1. Możesz skorzystać z windy.

Schody

 1. Budynek Urzędu jest budowlą czterokondygnacyjną
 2. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Winda

 1. Drzwi musisz otworzyć ręcznie
 2. Szerokość drzwi wynosi 90 centymetrów
 3. Winda znajduje się w budynku
 4. Kabina windy ma głębokość centymetrów i szerokość centymetrów.
 5. Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości centymetrów.

Pomieszczenia

 1. Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.