Pozostały zakres prac

Poza rewitalizacją zieleni zakres prac obejmuje także remont oraz przebudowę ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, budowę oświetlenia Parku oraz wygrodzenie i urządzenie wybiegu dla psów. Stan projektowany nie zakłada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu.

W ramach odtworzenia historycznej kompozycji XIX w. układu ciągów pieszych w parku projektuje się: 

 • nieznaczne korekty istniejącego układu ciągów pieszych
 • remont nawierzchni parkowych ciągów pieszych wraz z elementami składowymi takimi jak schody i obrzeża.

Ponadto zakres robót obejmuje:

 • rozbiórkę elementów dawnego amfiteatru i jego ogrodzenia - pozostałości po siedziskach, kamiennych schodów, murków itp. oraz betonowych pozostałości po pomnikach i innych elementach małej architektury na terenie parku,
 • rozbiórkę istniejących nawierzchni bitumicznych na terenie parku,
 • rewitalizację terenu po rozbiórce i korekcie istniejących ścieżek,
 • wykonanie przebudowy ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy gen. Władysława Sikorskiego/ Komunardów
 • wykonanie nowej instalacji oświetleniowej: oświetlenia alei parkowych,
 • wykonanie monitoringu,
 • wprowadzenie współczesnych elementów wyposażenia terenu takich jak montaż ławek, koszy na śmieci i koszy na psie odchody, montaż stojaków na rowery oraz poideł.
 • budowę górki saneczkowej
 • utworzenie wybiegu dla psów,  z miejscem do zabaw z psami, z urządzeniami typu: wzniesienia, tunele i przeszkody, z niskim wygrodzeniem i osłonięciem nasadzeniami krzewów