Obszar parku

Park gen. Władysława  Sikorskiego jest terenem zabytkowym (wpisanym do gminnej ewidencji zabytków Świdnicy). Nie jest wpisany do rejestru zabytków. Obszar parku położony częściowo na obszarze dawnych fortyfikacji miejskich (Twierdza Fryderycjańska), posiada znacznie zróżnicowaną rzeźbę terenu.

Zajmuje powierzchnię ok. 8,3 ha i obejmuje działki geodezyjne nr 31/5, nr 31/2, nr 29, nr 30, nr 31/4, nr 39, nr 40 w obrębie 0004 Śródmieście. Ten teren rekreacyjno-spacerowy znajduje się obecnie w centrum Świdnicy, na północny zachód od jej Starego Miasta. Powstał on pod koniec XIX w. po niwelacji zewnętrznego obwodu fortyfikacyjnego Twierdzy Świdnickiej jako element promenad otaczających ówczesne miasto.

Od zachodu granicę Parku Sikorskiego wyznacza ul. Sikorskiego. Od wschodu ogranicza teren ul. Kanonierska. Od południa ul. Wałowa, która powstała po demolicji Fortu Jawronickiego, a od północy ul. Letnia, którą wyznaczono częściowo na przedstoku zniszczonego pod koniec XIX w. Hangaru Jawornickiego.